Foto comedor restaurant

Política de cookies


L'accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són xicotetes quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que puga utilitzar per a navegar— perquè el servidor recorde una certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seua visita al Lloc web amb la finalitat de reconéixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seua experiència i l'ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors. La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d'aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa puga contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari forme part de l'arxiu Cookie és que l'usuari done personalment aqueixa informació al servidor. Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d'una elecció autèntica, oferit mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.


Casa Rocher incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seues pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seues pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, en el seu cas, del tractament de les seues dades personals. Unicamente a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

  • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx
  • Tripadvisor: https://www.tripadvisor.es/pages/LSOInfo.html

  • Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

    L'Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que estiga utilitzant. En el cas que rebutge l'ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tindre limitada la utilització d'algunes de les prestacions d'aquest. Aquest document de Política de Cookies ha sigut creat mitjançant el generador de plantilla de política de cookies en línia el dia 15/03/2021.